Over de Utrechtse Bomenstichting

De Utrechtse Bomenstichting (UBS) is opgericht in 2007 en heeft meerdere procedures gevoerd tegen door de gemeente verleende kapvergunningen.

Ook heeft de UBS adviezen uitgebracht aan de gemeenteraad en voorlichtingsactiviteiten ontwikkeld.

Even leek het erop dat het weer de goede kant uit zou gaan met de bomen in Utrecht, maar de laatste jaren gaat het weer helemaal verkeerd. Om die reden is de UBS weer actief geworden.

De UBS wil samen met bewoners opkomen voor bomen en groen. Dat houdt in: verbetering van de leefcondities van bomen (meer ruimte, minder verharding) en het tegengaan van onnodig kappen van bomen.

De gemiddelde leeftijd van bomen in Utrecht is in enkele jaren teruggelopen van 33 naar 27 jaar. Dat betekent dat bomen de kans niet krijgen om groot en monumentaal te worden.

De UBS beschikt over veel juridische kennis. Bewoners die actie willen voeren tegen het kappen van bomen kunnen voor advies en hulp bij de UBS terecht.

U kunt de UBS per mail bereiken :  info@utrechtsebomenstichting.nl

Geef een reactie

Bescherm het leven !