Heel voorbarig kappen: Socrateslaan/’t Goylaan

Op 24 november 2022 gaf de gemeente zichzelf een vergunning op 9 bomen te kappen en 3 bomen te verplanten op de Socrateslaan en ‘Goylaan (even voor de brug).  De reden van de kap en verplanting was dat de Socrateslaan zou worden heringericht als stadsboulevard. Daardoor zou ook een aanpassing nodig zijn van een stukje van de ’t Goylaan.

De kap vond plaats in januari 2023. De herinrichting zou 3 juli 2023 een aanvang nemen. Echter, de herinrichting werd al snel uitgesteld, want niemand bleek precies te weten waar de leidingen en kabels lagen. Om dat uit te zoeken was extra tijd nodig. Dat valt te lezen op site van de gemeente. De herinrichting zou daardoor pas ergens in 2024 plaatsvinden

Op 13 juni ontving de bewonersgroep het bericht dat er nog veel meer vertraging zou zijn. Wat bleek, de herinrichting in 2024 zou waarschijnlijk samenvallen met de herinrichting van de Europalaan Noord (gepland van februari – september 2024) en dat zou teveel verkeershinder geven. Dat zou kunnen betekenen dat de herinrichting van de Socrateslaan verder wordt uitgesteld tot na de herinrichting van de Europalaan Noord.

Of de herinrichting Europalaan Noord in 2024 volgens planning plaatsvindt is zeer de vraag. Niet alleen is daar een wijziging voor nodig van het bestemmingsplan, maar voor het kappen van 125 bomen is pas 12 juli 2023 een aanvraag gedaan. Tegen die herinrichting zou mogelijk verzet kunnen rijzen, want diezelfde Europalaan is niet zo lang geleden al eens op de schop genomen (tegelijk met het Europaplein) en de Bomenstichting zou wel eens grote problemen kunnen maken over de kap van 125 bomen.

De bomen op de Socrateslaan en begin ’t Goylaan zijn dus zeer voorbarig gekapt.
(Uit een brief van de USB aan de gemeenteraad d.d. 23-8-2023)