Bomen hebben het slecht door bodemverdichting

Anders dan in een bos hebben bomen in de stad veel last van bodemverdichting. Bodemverdichting komt door asfalt en bestrating waarover ook nog eens over heen gereden wordt. In parken treedt bomenverdichting op door intensieve betreding.

Het gevolg van bodemverdichting is dat water moeilijker tot de wortels doordringt. Bij flinke regelval blijven plassen staan rond de bomen, wat ook niet goed is.

Voor zuurstof geldt hetzelfde, die dringt moeilijk door door de samengedrukte grond. Diertjes die in de bodemleven hebben het ook slecht, waardoor ze minder organisch afval vormen.

Als je wil weten of bomen het zwaar hebben moet je kijken of er veel dode takken zijn of er weinig bladeren zitten. Bomen die verzwakt zijn krijgen eerder last van zwammen en schimmels.

Bodemdichtheid wordt gemeten met een penetrometer, die meet hoeveel kracht ervoor nodig is om die in de grond te drukken. Als er meer kracht nodig is dan 2 kg/cm2 nemen de groeimogelijkheden af.

Literatuur: https://edepot.wur.nl/168586