In Utrecht zijn bomen wegwerpartikelen

Het argument om bomen te kappen is in Utrecht maar al te vaak dat hun groeiplaatsomstandigheden verre van ideaal zijn. Het vak waarin ze staan is te klein, de grond waarin ze wortelen is niet voldoende humusrijk, op de plaats waar ze staan krijgen ze niet voldoende lucht door verdichting van de grond, ze krijgen door diezelfde verdichting ook niet genoeg water, er worden fietsen tegen aan geflikkerd en er wordt huisvuil tegen aan gezet.

Het mooie verhaal is dan dat de nieuwe bomen (in de regel zijn dat “boompjes”) het veel beter zullen  krijgen: meer humusrijke grond, meer beluchting enz. Onzin natuurlijk, want juist jonge boompjes hebben een geringe overlevingskansen als je ziet hoe we daarmee omgaan.

De vraag die niet door de gemeenteraad gesteld wordt, als er weer iets heringericht moet worden waarvoor honderd bomen gekapt moeten worden, is: waarom is er al tientallen jaren niets gedaan om die groeiplaats omstandigheden te verbeteren?

De herinrichting van de Amsterdamsestraatweg, daar wordt al ruim 10 jaar over nagedacht en al die 10 jaar is er niets gedaan om de bomen van betere grond te voorzien. De grond kan je eenvoudig wegzuigen en vervangen. De betonnen rand kan je makkelijk weg halen. En je kan wat tegels verwijderen, een hekje om de bomen heen zodat niet iedereen zijn fiets er tegen aan zet.

Dat de gemeente in 2024 aanvoert dat de bomen er niet zo best bij staan is dus gewoon een kwestie van verwaarlozing. Er is wel geld voor om de straat op te schop te nemen (10 miljoen), hoewel dat helemaal niet nodig is (het profiel blijft hetzelfde en het asfalt is niet versleten), maar er is geen geld om de dienst die zich met beheer van de bomen bezighoudt van voldoende menskracht en middelen te voorzien.

Bomen worden door de gemeente als wegwerpartikelen beschouwd. Onder de 107 bomen die gekapt zouden moeten worden op de Amsterdamsestraatweg zijn er nota bene 9 die in 2014 zijn geplant. De gemiddelde leeftijd van de bomen daalt al jaren en is nu circa 20 jaar.

De gemeente geeft een heel slecht voorbeeld, waaruit onverschilligheid blijkt voor de bomen. Is het gek dat mensen er hun fiets tegen aan flikkeren en hun huisvuil er tegen aan zetten? Valt niet goed te praten, maar is wel begrijpelijk.