Een park is geen bedrijventerrein

Gemeente Utrecht maakt Park Transwijk, het strand Haarrijnse plas en Strijkviertel tot exclusief bedrijfsterrein voor de evenementen business. Publiek dat niet 50-80 euro entree betaalt en niet van harde muziek houdt kan er eigenlijk niet meer terecht. De gemeente brengt de evenement exploitant geen kosten in rekening voor het gebruik van de grond.


Toen er nog geen grote commerciële dance evenementen waren was Transwijk Park van iedereen.

Ooit begonnen als kleinschalige evenementen, gaat het inmiddels om grote en hele grote com­merciële evenementen, waarvoor weken opbouw en afbouw nodig zijn. Dat betekent dat het park/plas pakweg 2 weken per groot eve­nement voor publiek gesloten is. Je mag er ook niet in zonder entree te beta­len aan de exploitant (pakweg 50 – 80 euro). Tijdens opbouw en afbouw kan je er beter niet komen ivm de werkzaamheden.

Volgens de Concept Nadere regelgeving evenementen [1] is het aantal zeer grote, grote en middel grote evenement dagen dat in het Transwijk Park zou mogen plaatsvinden 9. Er van uitgaande dat deze evenementen, inclusief opbouw en afbouw, elk 14 dagen in beslag nemen, wordt het park dus 9 x 14 = 126 dagen door evenementen in beslag ge­nomen. Tel daar 9 x 18 dagen herstel bij op, kom je in totaal op 288 dagen. Dat bete­kent dat omwonenden en niet-festival bezoekers tussen 31 maart en 1 november vrijwel niet meer in het Transwijk Park terecht kunnen, want de herstelperiode is voor het park om te herstellen. De Concept Nadere regelge­ving regelt wat ook nu mogelijk is en maakt dat voor evenement exploitanten tot een recht.

[1] https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5b6f711d-430f-484d-b5f7-f6ec6481a2d3?documentId=e6dfdd7c-5b37-4477-8b63-7b59348a434c&agendaItemId=3d89574f-c62f-4139-8660-3c13f59bac11

Verder lezen: Een park is geen bedrijventerrein