Bedreigde bomen Paardenveld

boom paardenveld 7.

Voor twee bomen werd een kapvergunning aangevraagd. Dat zijn de twee bomen die het dichtst bij de parkeergarage staan. De aanvraag werd gedaan en de kapvergunning is verleend omdat de gemeente overweegt een bouwvergunning te geven voor het Arthouse.

Voor de andere bomen die er staan is (nog) geen aanvraag gedaan voor een kapvergunning. Waarschijnlijk is dat niet nodig omdat de kans dat de bomen de werkzaamheden zullen overleven vrij klein is.

De werkzaamheden worden duidelijk niet zo uitgevoerd dat het de bedoeling is de bomen te sparen.

 

boom paardenveld 1

 

boom paardenveld 3         boom paardenveld 6