Kortere termijn bij herplantplicht

In de APV stond altijd dat degene aan wie vergund is bomen te kappen ervoor moet zorgen dat er binnen 36 maanden herplant plaatsvindt.

De gemeenteraad heeft op 2 februari 2023 met grote meerderheid een motie aangenomen waarin die termijn ingekort wordt tot 14 maanden als het gaat om bomen die op de gemeentelijke vellijst staan. Die motie werd door wethouder Schilderman van een positief advies voorzien. In diezelfde motie werd uitgesproken dat in geval van bomen die niet op de vellijst staan het college per geval kan beoordelen welke termijn redelijk is.

Letterlijke tekst van de motie:

binnen 14 maanden vanaf het moment dat de kapvergunning is verleend voor bomen die op de gemeentelijke vellijst staan, of in het geval van langlopende of complexe projecten, of bij andere bomen die niet op de gemeentelijke vellijst staan, binnen een door het college op te leggen termijn“.

Voor bomen die illegaal (zonder vergunning) zijn gekapt dient volgens de motie te gelden:

de verplichting opleggen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 maanden te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen