Bomen kappen om voldongen feiten te scheppen

Laatste nieuws: gemeente is toch bereid te wachten met kappen bomen Europalaan tot na het besluit op bezwaar. Zie mail projectmanager 27-11 aan rechtbank
“Wij zijn niet bereid om de werkzaamheden op te schorten totdat het college een beslissing heeft genomen over het bezwaarschrift dat de Utrechtse Bomenstichting bij het college heeft ingediend”  Zie mail projectmanager 31-10 aan rechtbank  Zie ook toelichting. vvo europalaan

Vóórdat het college een besluit over het bezwaar van de Stichting kan nemen moeten de bomen gekapt zijn. Want stel je voor dat het college nog wat wil aanpassen aan de kapvergunning.  M.a.w. het college moet volgens de projectleider niet de kans krijgen zich er mee te bemoeien. Wie maakt in Utrecht eigenlijk de dienst uit? De verantwoordelijke wethouder of de daaraan ondergeschikte projectleider?

Waarom heeft Stadsontwikkeling altijd zo’n haast om bomen te kappen? Het argument is altijd dat er contractuele verplichtingen met de aannemer zijn en dat de planning hopeloos in gevaar komt als de bomen niet meteen gekapt worden of dat het broedseizoen voor de deur staat. En altijd als de bomen eenmaal gekapt zijn…. dan blijkt er helemaal geen haast.

Het is niet de eerste keer dat het spel zo door Stadsontwikkeling gespeeld wordt. In 2006 moesten er 192 bomen gekapt worden langs de M.L. Kinglaan/Weg der VN ivm de aanleg van de fly-over. Kon geen dag langer wachten. Daar stak de rechter een stokje voor. Met de aanleg van de fly-over werd vervolgens in 2011 pas een begin gemaakt, 3 jaar nadat de rechtbank groen licht gaf voor de bouwvergunning.

In maart 2007 moesten alle bomen langs het Vredenburg worden gekapt. Kon ook al geen dag langer wachten. Stadsontwikkeling voerde aan dat met Corio was afgesproken dat de grond in oktober bouwrijp zou worden opgeleverd. De rechter vond echter dat de afspraak met Corio onder voorbehoud gemaakt had moeten worden en schorste de kapvergunning. Corio ontkende naderhand de afspraak met de gemeente. De gemeente had dus gelogen.

Overigens, in één van de bomen zat een ekster. Die boom staat er nog steeds! Hoefde bij nader inzien dus helemaal niet weg.


                                     eksterboom anno 2023

Op 24 maart 2023 gaf de Raad van State groen licht voor het kappen van de bomen op Kovelaarstraat ivm een bouwproject (ECLI:NL:RVS:2023:1078 ). Ook daar had de projectleider heel veel haast. Prompt na de uitspraak werden de bomen gekapt. Eind oktober lag het perceel nog steeds braak.

 
Koverlaarstraat 28-10-2023

In januari 2023 vond de kap plaats van 9 bomen op de ‘Goylaan / Socrateslaan. Ook voor herinrichtingsplannen. Inmiddels is de herinrichting uitgesteld tot na de Europalaan, dus ergens in 2025.  Opnieuw de vraag: waarom moesten die bomen zo nodig alvast gekapt worden?


       Socrateslaan 2022 en Socrateslaan 2023 (na het kappen)

En dan de Ivoordreef. De bouwvergunning moest nog ingediend worden, maar 67 bomen moesten weg. Kon geen dag langer wachten want volgens de gemeente moest er onverwijld alvast begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond en het alvast aanleggen van stadsverwarming, riool e.d. Het bouwproject zou een enorme subsidie mislopen als het niet in in 2024 zou zijn voltooid. En ook nog de enorme woningnood (432 woningen)! De Raad van State zwichtte en gaf op 24 februari groen licht. Hieronder de nog steeds braakliggende grond op 1 november 2023.  Het beroep tegen de bouwvergunning moet nog behandeld worden!


Ivoordreef 1 november 2023

Volgens wethouder Van Hooijdonk kon er niet begonnen worden met het bouwrijp van de grond omdat het beroep tegen bouwvergunning nog behandeld moet worden, maar bij de behandeling van het beroep/verzoek voorlopige voorziening bij de Raad van State voerde de gemeente aan daar niet op te kunnen wachten. Op 25 februari werden de bomen meteen gekapt.

De Volkskrant van 20 februari 2006 schreef toen de gemeente de 192 bomen alvast wilde kappen voor de fly-over die pas in 2011 werd aangelegd een interessant artikel met als titel. Bomen kappen als voldongen feit.

“Het is niet gek om te gaan kappen voordat de bouwvergunning binnen is. Anders krijgen we niets gedaan in deze stad”, tekende de Volkskrant op uit de mond van de gemeentelijke woordvoerder.  Dat is precies wat Stadsontwikkeling al jaren, in elk geval zoals de Bomenstichting sinds haar oprichting in 2007, beweegt om bomen zo snel mogelijk te kappen.

Waarom wordt het begin van de uitvoering van herinrichtings en – bouwplannen zorgvuldig zo gepland dat er nog een besluit op bezwaar genomen moet worden waar beroep tegen openstaat?
Om te verhinderen dat het instellen van bezwaar zin heeft én (niet te vergeten!) het college zich met de zaak zou gaan bemoeien.