In het ei hebben vogels al last van herrie

Wie een festival wil organiseren in een groene omgeving moet bij zijn aanvraag een Natuurtoets inleveren. Uit die Natuurtoets moet blijken dat vogels, grondgebonden dieren, bomen en planten niet al teveel last hebben van het festival. Dus ook niet van de herrie die bij die festivals schijnt te moeten horen.

Volgens Tauw, leverancier van Natuurtoetsen, hebben vogels die je nog in parken aantreft, vrijwel geen last van de herrie. Maatregelen zouden niet nodig zijn. De aanwezige soorten zouden gewend zijn aan recreatie. Bij de kritische lezer rijst de vraag: zijn de soorten die wel last hebben inmiddels uit onze parken verdwenen en is dat wat we willen?

Wel schrijft Tauw een broedvogelcontrole voor. De vraag is of die zin heeft een week vóórdat het festival begint als maanden daarvoor is uitgeknobbeld waar alles moet staan. Wordt de muziektent dan nog verplaatst?

Of vogels echt geen last hebben van festivalmuziek is de vraag. De Volkskrant kwam 25 april 2024 met een interessant bericht: in het ei hebben vogels al last van herrie. Het broedsucces in eiermassa gemeten nam met 18,5 % af en in hun latere leven produceerden ze 59 % minder nakomelingen.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/vogels-hebben-in-het-ei-al-last-van-verkeerslawaai~b664ace1/