Totale herinrichting Amsterdamsestraatweg overbodig

Eigenlijk zijn er maar twee problemen op de Amsterdamsestraatweg en om die op te lossen is helemaal geen totale herinrichting nodig. Beter van niet.

Probleem 1. is dat je nergens je fiets kwijt kan. Dat is waarom Jan en alleman zijn fiets aan een boom vastbindt of daar tegen aan kwakt. Erg slecht voor de bomen, die daardoor beschadigd raken. Dat probleem is eenvoudig op te lossen door het aantal fietsklemmen flink uit te breiden.  Volgens het voorontwerp herinrichting is het de bedoeling 155 fietsklemmen toe te voegen, maar dat is nog veel te weinig. Maar voor het plaatsen van extra fietsklemmen is het helemaal niet nodig de straat van gevel tot gevel op de schop te nemen. Kan de gemeente zo doen, had de gemeente al lang kunnen en moeten doen. Dat vastmaken van de fiets aan bomen mag niet en als er voldoende fietsklemmen zijn moet de gemeente handhaven door die fietsen te verwijderen. Als dan ook het plantvak waar de bomen in staan opgeknapt wordt ziet het er niet alleen veel beter uit, maar leven de bomen op.

Probleem 2. is de verkeersveiligheid. Een van de eerste beslissingen van wethouder van Van Hooijdonk (GroenLinks) was het buiten werking stellen van verkeerslichten bij oversteekplaatsen. Zie:

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1381368/amsterdamsestraatweg-racebaan-door-uitzetten-verkeerslichten.

Als het de bedoeling is de verkeersveiligheid te verbeteren ligt het ongedaan maken van die dwaze beslissing erg voor de hand.

Wat ook erg voor de hand ligt is het uitbreiden van het aantal oversteekgelegenheden: verhoogde zebrapaden. Past in het streven om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur. Ook daarvoor is het helemaal niet nodig de Straatweg van gevel tot gevel op de schop te nemen.

Kortom: die ruim 10 miljoen die de gemeente uitgetrokken heeft om de Straatweg op de schop te nemen, kan beter besteed worden. Dat is niet alleen beter voor de bomen (die dan niet gekapt hoeven te worden), maar het bespaart bewoners en winkeliers bovendien een hoop ongerief (onbereikbaarheid gedurende maanden van werkzaamheden).