Bomenstichting geweerd van raadsinformatiebijeenkomst evenementlocaties

Hoewel de Bomenstichting zich ruim op tijd had aangemeld voor spreektijd op de raadsinformatiebijeenkomst van 14 mei over evenementlocaties, bleek de stichting daags vóór de bijeenkomst niet te zijn ingeroosterd.

De organiserende fracties, waaronder de PvdD, waren niet bereid de Bomenstichting alsnog aan de lijst sprekers toe te voegen en besloten dat daarvoor dan maar gebruik gemaakt kon worden van de aan de Utrechtse Stichting tegen Geluidshinder toegemeten spreektijd, die daardoor spreektijd zou moeten inleveren.

Nu de Bomenstichting niet welkom is, heeft de stichting besloten  weg te blijven van de raadsinformatiebijeenkomst, die kennelijk vooral bedoeld is om aan commerciële evenement organisatoren podium te geven en aan ambtenaren om uit eigen werk (nieuwe beleidsnota evenementen) voor te lezen.

Dat de Bomenstichting niet welkom is komt waarschijnlijk door 2 ingebrachte notities. In de ene notitie werd er nogmaals op gewezen dat de gemeente onze parken gratis en voor niets door commerciële evenement organisaties laat gebruiken (en vernielen),  waardoor Utrechters daar het grootste deel van de zomer niet terecht kunnen. Zie https://www.utrechtsebomenstichting.nl/parken-in-utrecht-als-permanent-commercieel-festivalterrein/

In de andere notitie heeft de Bomenstichting aangevoerd dat het onderzoek waaruit zou zijn gebleken dat Utrechters in meerderheid meer grote evenementen willen,  blijkt geeft van methodologische knulligheid of gewoon bedoeld is om de publieke opinie te  manipuleren. Zie  Knulligheid of misleidende propaganda.

Zie  mailwisseling met Maarten van Heuven