De groene schaalsprong in Utrecht

Versnellen, verbreden en verankerenEerder berichtten wij over het vrome voornemen van het college om vóór 2040  het aantal bomen in Utrecht met 60.000 uit te breiden. Dat zou zijn als compensatie voor de voorgenomen verdichting (verstening) met 60.000 woningen vóór 2040.  De groene strategie zou bestaan uit “versnellen, verbreden en verankeren”.

Op 28 november 2023 stuurde het college weer zo’n vrome raadsbrief. Dit keer met de wervende titel “voortgang groene schaalsprong en bomen”. Wie het proza lezen wil kan terecht op
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/b07c1003-6180-4ad7-ac8d-29fe14eae5da

Aan pakkend woordgebruik ontbreekt het de gemeente Utrecht niet. Maar pas op. Dat pakkende woordgebruik is bedoeld om te verhullen dat er helemaal geen strategie is en geen resultaten zijn.
Hoe minder het college waarmaakt van zijn vrome voornemens, hoe meer het  zijn toevlucht neemt tot reclame proza.

Eerlijkheidshalve herinnert de raadsbrief eraan dat er voor groene strategie/groene schaalsprong 80 miljoen per jaar nodig is. Maar die 80 miljoen worden nog steeds niet gereserveerd. “Samen met de G4 werken we aan een lobby naar het rijk”. M.a.w. als het rijk niet met 80 miljoen per jaar over de brug komt, komt er van de groene schaalsprong in Utrecht niets terecht.

We verbreden en versnellen de inzet waar nodig en mogelijk binnen de financiële kaders” besluit de brief tenslotte.  Kortom er komt van die groene schaalsprong niets terecht. Niet alleen omdat de gemeente er het geld niet voor over heeft, maar ook omdat niemand weet waar die 60.000 extra bomen moeten komen te staan.

Ondertussen gaat het kappen van grote gezonde bomen stug door. Die worden weliswaar gecompenseerd door nieuwe jonge boompjes te planten, maar het resultaat is dat de bomen in Utrecht steeds jonger worden en steeds minder schaduw en groen geven.