Europalaan: dichter dan 6 x de diameter van de boom?


Moet deze boom ook weg omdat die dichter dan 6 x de stamdiameter bij de verharding van het fietspad staat?

Op 22-11-2023 schreef de UBS aan de rechtbank:

Bestudering van de veltekening roept de vraag op waarom er ook bomen gekapt zouden moeten worden die niet in de weg lijken te staan aan het beoogde nieuwe wegprofiel (rijweg en fietspaden). Dat zijn dus bomen die buiten de moeilijk zichtbare blauwe lijnen van het nieuwe wegprofiel staan. Aan de kant van het Transwijkpark: 38A, 1912731, 1853214, 1907837, 1908649, 1853082, 1938908,
1973901, 1869338, 1926745, 1911532, 2011827, 1884401,1876205, 1886604, 1875589, 1934012, 1893717, 1926626, 1908411, 1928303, 1928303,, 1878203, 1902590, 2010278,1949122, 1862143, 1853029. Bomen die aan de Merwedekant niet in de weg staan zijn: 1872380, 1961119, 1953514 (valt bovendien in fase 2), 1904063 (fase 2), 1966435 (fase 2), 1866392 (fase 2),1911001, 1988933, 1884850, 1848300 (fase 2), 1915310. Vanwege de moeilijke leesbaarheid kan het zijn dat sommige bomen over het hoofd zijn gezien en mogelijk ook niet in de weg staan aan het nieuwe profiel.

In het besluit op bezwaar d.d. 7 december, waarin de stukken voor de rechtbank zoals de brief van 22-11-2023, waren meegenomen, stond onder het kopje ’te kappen bomen”

Ten aanzien van de door u genoemde bomen waarvoor de kap niet noodzakelijk zou zijn, merken wij het volgende op. De bomen die u noemt, staan dichter dan 6 maal de stamdiameter op de nieuw aan te brengen verharding of de nieuw te zetten betonband. Hierdoor kunnen deze bomen niet behouden worden omdat een groot deel van de stabiliteitswortels van de boom verwijderd moeten worden om de nieuwe bestrating/band te plaatsen. Hierdoor is de boom niet meer stabiel. Daarnaast zijn een aantal bomen benoemd die in het nieuwe fietspad staan en dus niet behouden kunnen blijven en heeft één boom onvoldoende kwaliteit waardoor deze geveld zal worden.

Tegen dit argument bracht de UBS in haar brief van 14-1-2024 bij de rechtbank in dat als 6 x de stamdiameter de norm zou worden voor de afstand van de boom tot de verharding, heel veel bomen in Utrecht verwijderd zouden moeten worden. Immers, als de stamdiameter 50 cm is, zou er een afstand moeten zijn van 3 meter tussen de boom en de verharding. Als voorbeeld van de bomen die veel dichter bij de rand van de weg staan werd genoemd bomen langs de Catharijnesingel en de Weerdsingel. Niettemin besloot de rechtbank (punt 22) dat het college voldoende duidelijk had gemaakt dat 30 bomen langs het fietspad te dicht bij het fietspad zouden komen te staan en dus gekapt moesten worden. De stabiliteit van de bomen zou anders worden aangetast. De UBS is het niet met de rechtbank en de gemeente eens.  (*)

Allereerst moet worden opgemerkt dat de gemeente bij geen van de bomen had onderzocht of het voor het aanbrengen van de verharding en betonband  wel nodig was om wortels te verwijderen.  Vaak zitten de stabiliteitswortels pakweg 10 á 15 cm of meer onder het maaiveld en kunnen de verharding en de betonrand worden aangebracht zonder die te beschadigen. En anders passen ze betonrand en de verharding maar een beetje aan, zoals dat altijd gebeurt.

Hieronder echter een aantal foto’s van beeldbepalende en monumentale bomen in Utrecht die vlakbij de verharding staan en waarvan niemand het in zijn hoofd zal halen dat ze daarom weg moeten.

  
Europalaan parallelweg                   Catharijnsesingel

 
Maliesingel                                      Koningslaan

       
Bemuurde Weerd                                       Waalstraat

Weerdsingel westzijde                                   Weersingel oostzijde

  
Vleutenseweg                            Begijnekade

(*) https://www.utrechtsebomenstichting.nl/wp-content/uploads/2024/01/uitspraak-europalaan.-usp-gem-23_6093-23_6094-1.pdf