Parken in Utrecht als permanent commercieel festivalterrein

Als het aan het college ligt worden Park Transwijk, het strand Haarrijnse plas en Strijkviertel exclusief bedrijfsterrein voor de evenementen business. Publiek dat niet 50-80 euro entree betaalt en niet van harde muziek houdt kan er dan niet meer terecht. De gemeente brengt de evenement exploitant bovendien geen kosten in rekening voor het gebruik van de grond. Voor wie zijn de parken eigenlijk?

Toen er nog geen grote commerciële dance evenementen waren was Transwijk Park van iedereen.

Haarrijnse plas voor iedereen zolang er geen commercieel festival plaatsvindt: iedereen welkom.

Op 24 januari 2024 vroeg de Utrechtse Bomenstichting, met een beroep op de Wet Open Over­heid, wat de organisatoren/exploitanten van Central Park (TheZoo), Festival Strand (TheZoo), Verknipt( (R&M Events) , Lief (TheZoo), Sneeuwbal (TheZoo), Lepeltje Lepeltje betalen voor het tijdelijk gebruik van openbare grond (park/strand) voor hun evenement. Het antwoord was onthutsend: niets. Niets!
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare grond (luifels, balkons, uitstallin­gen, kraampjes) moet de burger per m2 betalen. Voor een kraam bijv. 2,36 euro per dag. Ook voor uithangborden luifels en balkons boven gemeentegrond moet je betalen. Voor het gebruiken van het Transwijk Park voor het Sneeuwbal festival in januari en het Central Park festival in juni hoeft evenementorganisator TheZoo niets te betalen. TheZoo hoeft ook niet te betalen voor het gebruik van het strand bij de Haarrijnse plas. Er worden alleen legeskosten betaald omdat er vergunning moet worden verleend, waar veel ambtelijke tijd mee gemoeid is.

Ooit begonnen als kleinschalige evenementen, gaat het inmiddels om grote en hele grote landelijke commerciële evenementen (die voornamelijk bezocht worden door bezoekers van buiten de stad Utrecht), waarvoor weken opbouw en afbouw nodig zijn. Dat betekent dat het park/plas pakweg 2 weken per groot evenement voor publiek gesloten is. Je mag er tijdens het festival niet in zonder entree te betalen aan de exploitant (pakweg 50 – 80 euro) en tijdens de op­bouw en afbouw kan je er beter niet komen ivm de werkzaamheden en het af en aan rijden van bouwverkeer.

De grasmat in het park is na zo’n evenement, als er 15.000 -18.000 bezoekers zijn geweest (het bevrijdingfestival zou bezocht zijn door ca. 40.000 bezoekers) veranderd in een modderpoel en er zijn minstens 18 dagen nodig voor herstel van de grasmat. Tijdens die herstelperiode is het beter er niet te voetballen en kan je er niet in het gras zitten zonder onder de modder te komen.

Volgens de Concept Nadere regelgeving evenementen is het aantal zeer grote en grote evenement dagen dat in het Transwijk Park zou mogen plaatsvinden  6. Daarnaast mogen er 6 middelgrote evenementen plaatsvinden. Laten we die voor de helft meeteleen, dan mogen er 9 zeer grote, grote en middelgrote evenementen plaatsvinden. Er van uitgaande dat deze evenementen, inclusief opbouw en afbouw, elk 14 dagen in beslag nemen, wordt het park dus 9 x 14 = 126 dagen door zulke grote evenementen in beslag genomen. Tel daar 9 x 18 dagen herstel bij op, kom je in totaal op 288 dagen. Daarnaast mogen er dan nog een onbeperkt aantal kleine evenementen plaatsvinden. Kortom: omwonenden en niet-festival bezoekers kunnen tussen 31 maart en 1 november, als het college zijn zin krijgt, helemaal niet meer in het Transwijk Park terecht.

Wat ooit bedoeld was als park voor iedereen, verwordt dankzij het door het college voorgestelde nieuwe evenementenbeleid tot een bedrijfsterrein voor de evenementenbusiness, die kennelijk zulke vriendschappelijke banden heeft met ambtenaren die over de evenementvergunningen gaan, dat ze gratis en voor niets het exclusieve gebruik krijgen van parken die op kosten van de Utrechtse belastingbetaler worden onderhouden en voor de recreatie van iedereen bedoeld waren.