Inventarisatie bomenkap

Inventarisatie bomenkap in Utrecht en de daaruit getrokken conclusies

Bij mailbrief van 18 april 2018 heeft de Utrechtse Bomenstichting (UBS) de gemeenteraad de voorlopige inventarisatie van de bomenkap in de gemeente Utrecht toegestuurd.

Deze inventarisatie startte op 1 januari 2014 en loopt blijvend door. Opgenomen zijn alle aanvragen en verleende vergunningen voor bomenkap alsmede een aantal detailgegevens.

UBS schreef in deze mailing dat de bevindingen onrustbarend zijn,
en dat ze de gedachte wekken dat het beleid zoals het is beschreven, in belangrijke mate niet wordt uitgevoerd en dat de evaluatie van de nota Bomenbeleid Utrecht geen werkelijkheidsgetrouw beeld heeft gegeven van het huidige beleid.

Aangegeven werd dat de UBS een en ander wilde bespreken met de raadsleden die woordvoerder zijn voor het beleidsgebied openbare ruimte en groen. (Inmiddels is daar een datum in mei voor bepaald.)

De feiteninventarisatie kun je vinden in :
Bomenkap in Utrecht – tm 13-04-18

Conclusies zijn opgenomen in :
51 maanden bomenkap in de Gemeente Utrecht.