Kan het nog kleiner?

Na jaren van onderzoek heeft de gemeente eindelijk 2 bomen (pardon: boompjes) geplant op het Vredenburg.

De boom op de voorgrond heeft de dikte van de bomen die gekapt zijn omdat ze een gevaar zouden vormen.

Als je heel goed kijkt zie je daarachter (achter de wit/rood afzetting) het boompje staan dat er voor in de plaats is gekomen. Daarnaast het boompje alleen in beeld.

 

Kon de gemeente niet een paar bomen planten van een wat groter formaat? Bij vervangen dient volgens het beleid gestreefd te worden naar een zo gelijkwaardig mogelijke vervanging.

Kan de gemeente dat van de particulier vergen als de gemeente zich er zelf zo goedkoop mogelijk van af maakt?

 

Gemeente Utrecht is blij met de USB (maar niet heus)

Gealarmeerd door een trouwe sympathisant maakte de USB bezwaar tegen een van rechtswege verkregen kapvergunning.

Dat is een vergunning die automatisch van kracht wordt als de gemeente de behandeltermijn voor een aanvraag heeft laten verlopen. Dat is dus een fout van de gemeente, want die heeft de boel laten sloffen.

De USB kwam er achter dat de aanvraag was ingediend door een huurder, maar dat de boom die hij wilde kappen van Mitros was. En dus belde de USB naar Mitros. Die wist nergens van en wilde de kap niet.

Het bezwaar van de USB werd toegekend: het besluit om de kap-vergunning werd herroepen omdat de aanvrager niets over de boom te vertellen had en Mitros de kap niet wilde.

Anders dan gebruikelijk als een bezwaar van de USB gegrond wordt verklaard, werd geen proceskostenvergoeding toegekend. Het argument was dat de kapvergunning abusievelijk was verkregen, maar dat de gemeente daarover geen verwijt viel te maken.

De USB ging in beroep. Vandaag was de zitting. Volgens de USB had de gemeente wel degelijk fouten gemaakt, waardoor ten onrechte een kapvergunning van rechtswege was verkregen.

Bij ontvangst van de aanvraag had de gemeente een verzoek naar de aanvrager gestuurd om informatie, met o.a. de vraag of de verhuurder het wel goed vond. Daarop kreeg de gemeente geen antwoord omdat de brief naar een verkeerd adres gestuurd was (de sympathisant die alarm sloeg en een zienswijze had ingediend na bekendmaking van de aanvraag).

Wat heeft de gemeente nog meer fout gedaan, behalve die verkeerde adressering? De gemeente had binnen de behandeltermijn moeten beslissen de aanvraag buiten behandeling te stellen  wegens het uitblijven van een reactie van de aanvrager.

De rechter vond het flauw van de gemeente moeilijkheden te maken over de proceskosten vergoeding omdat het toch duidelijk was dat er bij de behandeling/niet behandeling van de aanvraag fouten waren gemaakt.  Over 6 weken uitspraak.

De gemeente is zo blij dat door toedoen van de USB is voorkomen dat een boom zou worden gekapt waarvoor door laksheid van de gemeente een kapvergunning was verkregen, dat besloten werd de USB geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

We wachten de uitspraak af en als het nodig is gaan we naar de Raad van State.