Bomen moeten wijken voor stadsverwarming.

Stadsverwarming is niet alleen ernstige bedreiging voor bomen omdat een groot deel van de warmte wordt opgewekt door het verbranden van bomen, maar ook omdat bomen plaats moeten maken voor leidingen.

Hieronder de Sweder van Zuylenweg. Voor het kappen van de bomen is een aanvraag gedaan, maar op die aanvraag is nog niet beslist.

In die aanvraag staat niets over herplant ter plaatse. Dat ligt voor de hand, want als de bomen plaats moeten maken voor de leiding, dan zal er ook geen ruimte zijn voor nieuwe bomen.  Of de leidingen moeten zo diep gelegd worden dat daar boven genoeg ruimte is voor wortels.

De vraag is natuurlijk of die leidingen niet onder de rijbaan gelegd kunnen worden (naast het riool), waardoor de bomen niet plaats hoeven te maken.