Bomenstichting Utrecht

De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten of decorstukken. Bomen zorgen voor zuurstof, vangen fijnstof op alsook overvloedig regenwater, ze dempen de zomerhitte, zorgen van schaduw, geven vogels en vleermuizen onderdak, zijn tonen schoonheid en maken woonbuurten herkenbaar en geven deze identiteit. Bomen staan voor duurzaamheid.