Database bomenkap

De Utrechtse Bomenstichting (UBS) heeft een database opgebouwd waarin de gehele gereguleerde bomenkap in de gemeente Utrecht is opgenomen, van vergunningaanvraag tot vergunningverlening. Alle relevante gegevens en observaties zijn opgenomen, alsook alle weblinks naar het Gemeenteblad op overheid.nl.

Er vindt ook illegale bomenkap van onbekende omvang plaats (door particulieren, gemeente, aannemers, wegenbouwers, e.d.). Voor zover die bespeurd wordt, wordt die ook in de database opgenomen.

De database is aangevangen op 1 januari 2014 en wordt dagelijks bijgehouden.

De database is een vraagbaak voor de UBS zelf en voedt informatievragen van individuele raadsleden en derden.