Rechtbank keurt omgevingsvergunning golfbaan De Haar af.

Op 31 maart 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het beroep dat ingesteld was tegen de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van golfbaan de Haar in Haarzuilens van 9 naar 18 holes. Volgens de rechtbank was het besluit om de vergunning te verlenen niet voldoende zorgvuldig voorbereid.

Beroep was ingesteld door de Vrienden van de Joostenlaan en door de Utrechtse Bomenstichting. Zie uitspraak golfbaan.

De rechtbank overwoog dat de gemeente onvoldoende onderzoek had gedaan naar de waarde van de bomen die gekapt zouden worden en haar oordeel over de gevolgen voor flora en fauna op verouderd onderzoek had gebaseerd.

Hoewel het beroep van de Utrechtse Bomenstichting gegrond is verklaard overweegt de stichting toch hoger beroep in te stellen omdat de rechtbank op een paar belangrijke bezwaren van de stichting niet is ingegaan.

Aangevoerd was bijvoorbeeld dat de omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan omdat daarin (in het Toetsingskader) staat dat er geen monumentale gekapt mogen worden voor de uitbreiding.

De UBS heeft aangevoerd dat de gemeente ondanks de ingediende zienswijzen niet onderzocht heeft wat de schade is die wordt aangericht aan het milieu, flora en fauna van de meststoffen en bestrijdingsmiddelen die inherent zijn aan het onderhoud van de grasvelden van een golfbaan.