Vrijwilligers gezocht

De Utrechts Bomenstichting (UBS) wil graag meer vrijwillige deelnemers. En waarom dan wel ?

Utrecht heeft op het eerste gezicht een positief geformuleerd beleid met betrekking tot bomen en openbaar groen. Maar zoals bij alles, het belangrijkste is niet wat er op papier staat maar wat er in de praktijk gebeurt.

De goede waarnemer ziet dat de praktijk van het bomenbeleid belangrijk afwijkt van wat op papier het beleid is.

Er worden veel bomen gekapt die met beter nadenken niet gekapt hoeven te worden. Er worden veel bomen slecht behandeld waardoor zij kwetsbaar worden. Een belangrijk deel van deze bomen legt daardoor vroegtijdig het loodje.

Dat alles wringt omdat de bomen in meerdere opzichten waarde hebben en omdat

 • bomen de habitat van veel vogels en van waardevolle insecten (o.a. bijen) zijn
 • bomen structuurbepalend zijn voor het beeld van de woonomgeving van velen
 • groepen bomen in parken en grote plantsoenen een plek voor de rustzoekende burgers bieden
 • groepen middelbare en oude bomen de oplopende zomertemperaturen tot wel 8 graden in de omgeving temperen
 • bomen geluid dempen en flink wat stof uit de lucht opvangen

De UBS probeert het hardnekkig verkeerde praktijkbeleid bij te sturen. In een aantal gevallen verzet de UBS zich ook tegen lichtvaardige kap. (Bijv. de 774 stokoude bomen in het stadsdeel Vleuten-Haarzuilens die voor een golfbaan zouden moeten wijken. De honderden bomen in het langgerekte buurtpark langs de  Cremerstraat, tussen Vleutenseweg en spoorbaan.)

Er is zoveel te doen dat de weinige mensen waar de UBS nu nog op drijft versterking zoeken, en wel versterking met doeners. De UBS zoekt mensen van alle leeftijden, onder andere

 • met kennis van bomen en vegetatie
 • met kennis van de dieren die zich in het stadsgroen ophouden
 • met belangstelling voor of kennis van stadsontwikkeling
 • met kennis van of enige affiniteit met gemeentelijk beleid
 • met belangstelling voor de juridische kanten van het werk van de bomenstichting en daar graag over leren
 • iets kunnen betekenen voor de uitbouw/organisatie van de UBS
 • die na een ingroei periode het stichtingsbestuur van de UBS kunnen versterken
 • die in de gemeente Utrecht wonen
 • die enthousiast zijn en in de praktijk willen leren wat ze nog niet kennen en kunnen

De UBS streeft er naar om in de situatie van meer uitgroei een onafhankelijke en democratisch georganiseerde organisatie’ te zijn.

Heb je belangstelling voor de UBS, wil je het ons dan laten weten door middel van een e-mail

Wil je in de e-mail dan jouw volledige naam en het telefoonnummer vermelden? Na enige dagen wordt contact met jou opgenomen om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Utrechtse Bomenstichting, 2 juni 2016